previous pauseresume next

درباره مرکز

تاریخچه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت•          مطابق بند ۲ مصوبه چهارمين جلسه هيئت رئيسه دانشگاه مورخ ۷/۲/۸۵ ضرورت تأسيس مركز علوم انساني سلامت اعلام گرديد.•          سپس دفتري در دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي بدین منظور در نظر گرفته شده و به طور رسمي آغاز به كار كرد.•          سپس در خواست موافقت اصولی از وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نمود که در ابتدا با تغییر نام از "علوم انسانی سلامت " به "علوم اجتماعی سلامت" موافقت شد و در نهایت در طی نامه شماره ۲۳۵۳/۵۰۰/د مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به استناد رای صادره در دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس "مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان " موافقت اصولی به عمل آمد.