رفتن به محتوای اصلی
x

اولویت ها و لاین های پژوهشی

لاین های پژوهشی مرکز

 1. تعیین کننده های اجتماعی- روانی سلامت
 2. حوادث، بلایا و بحران های زیست محیطی و اقلیم
 3. عدالت در سلامت
 4. عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیت

 

ده اولویت پژوهشی برتر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 1. عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در موضوعات زیست محیطی، تغییر اقلیم و حوادث و بلایا
 2. عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با جوانی جمعیت و فرزندآوری
 3. عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با مراقبین سالمند و سالمندان
 4. عوامل اجتماعی موثر بر بیماری های اولویت دار واگیر و غیرواگیر
 5. ارزیابی تاثیرات سلامت
 6. مطالعات مرتبط با آسیب های اجتماعی
 7. نابرابری در سلامت
 8. تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان
 9. سلامت روانی اجتماعی در گروههای هدف
 10. عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و هوش مصنوعی

 

اولویت های پژوهشی سایر مراکز

اولویتهای پژوهشی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی (1402-1401)

اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی آیت الله کاشانی (1402-1401)

اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی حضرت نور و علی اصغر (ع)  (1402-1401)

اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی فیض (1402-1401)