رفتن به محتوای اصلی
x

معاون

معاون پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله سموعی

درجه علمی: استادیار

رشته تخصصی: علوم بهداشتی

سوابق علمی:   CV

اطلاعات تماس:

تلفن: 03137925123 - 03137925144

E.mail: samoueir@gmail.com, samouei@mail.mui.ac.ir