رفتن به محتوای اصلی
x

جذب پژوهشگر

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت علاقمند به همکاری با پژوهشگران در حیطه های مرتبط با تعیین گرهای اجتماعی سلامت در گروه های پژوهشی ویژه اساتید، دانشجویان یا گروه های پژوهشی عمومی می باشد.

درخواست مشارکت در تیم های پژوهشی با ارسال کارنامه علمی و حیطه مورد علاقه به آدرس ایمیل sdhrc@mng.mui.ac.ir میسر است.