رفتن به محتوای اصلی
x

رویدادهای علمی-پژوهشی

------------------------------------------------------  چرا عامدانه اشتباه می‌کنیم؟ (روانشناسان و اقتصاددانان پاسخ می‌دهند)

 

نشست علمی  با عنوان "چرا عامدانه اشتباه می‌کنیم؟ (روانشناسان و اقتصاددانان پاسخ می‌دهند)” با ارائه خانم دکتر مریم‌ معینی، عضو مركز تحقيقات عوامل اجتماعى موثر بر سلامت، و به همت انجمن دانشجويى سلامت و رفاه اجتماعى با همكارى مركز تحقيقات عوامل اجتماعى موثر بر سلامت و كميته تحقيقات دانشجويى دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكى، روز یکشنبه ۶ خرداد ماه 1403 در تالار شهید حریرچیان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سه نوبلیست اقتصاد که به توسعه دانش اقتصاد رفتاری کمک کرده اند معرفی شدند. در ادامه سه کتاب معرف حوزه اقتصادی با عناوین پیدایش و تکامل  دانش اقتصاد رفتاری معرفی شد؛ و نقش دانش اقتصاد رفتاری در ارتقاء تصمیمات سلامت با مثال‌های عینی توضیح داده شد.  

  1. Thinking, Fast and Slow (Daniel Kahneman; 2011)
  2. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (Richard Thaler, and Sunstein Cass; 2008)
  3. Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (Richard Thaler; 2015)
 

 

--------------------------------------------------- کاربرد اقتصاد رفتاری و تئوری تلنگر در ارتقاء تصمیمات مرتبط با سلامت

 

با مشارکت دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جلسه سخنرانی با عنوان" کاربرد اقتصاد رفتاری و تئوری تلنگر در ارتقاء تصمیمات مرتبط با سلامت" برای نمایندگان سازمان های استان اصفهان توسط سر کار خانم دکتر معینی در روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1403 در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در این جلسه ابتدا مفهوم اقتصاد رفتاری معرفی شد و سپس مصادیق تلنگرها برای ارتقاء سلامت شهروندان معرفی شدند.    

 

 

---------------------------------------------------------------------- کارگاه "آشنایی با طراحی و روانسنجی ابزار در مطالعات علوم پزشکی"

 

 

طراحی و روانسنجی ابزار

 

 -------------------------------------------------------------------------- برنامه ها و کارگاه های آذرماه پژوهش 1402

برنامه ها و کارگاه های آذرماه پژوهش 1402  / مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ برنامه

مکان برگزاری

ساعت اجرای برنامه

مدرس/ مجری

1

شیوه ثبت و داوری طرحها و پایان نامه در سامانه پژوهشیار

1402/9/1

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر حامد عسگری

2

کاربردهای chat Gpt در پژوهش(1)

1402/9/4

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر مصطفی امینی، سمیه مهدیان

3

کاربردهای chat Gpt در پژوهش(2)

1402/9/5

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر مصطفی امینی، سمیه مهدیان

4

نشست خبری مجریان طرحهای تحقیقاتی با خبرنگاران

1402/9/6

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر مصطفی امینی

5

آشنایی با مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)

1402/9/7

تالار پژوهش

12/30-14

مژگان کاظم زاده

6

Data science in medicine

1402/9/8

تالار اصفهان

12/30-14

مهندس نرجس متقی

7

فرصت های پژوهشی دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غدایی استان اصفهان

1402/9/11

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر سلمان باش زر

8

ارزیابی فناوری های سلامت در سیاستگذاری

1402/9/12

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر سلمان باش زر

9

نشست خبری مجریان طرحهای تحقیقاتی با خبرنگاران

1402/9/13

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر مصطفی امینی

10

متاآنالیز

1402/9/14

تالار پژوهش

12/30-14

رویا ریاحی

11

کلیات روش تحقیق در علوم اجتماعی(دو جلسه)

1402/9/15

تالار پژوهش

12/30-14

ثریا رضایی

12

مقاله نویسی : طراحی یک پژوهش کمی(دو جلسه)

1402/9/18

تالار پژوهش

12/30-14 ، 15/30-17

دکتر مریم معینی

13

سنجش نابرابری فضایی از منظر متغیرهای مرتبط با علوم اجتماعی،سلامتی،اقتصادی و محیطی

1402/9/19

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر سعید امینی

14

هوش مصنوعی : سیستم های پرسش و پاسخ در حوزه سلامت

1402/9/20

سالن شهید حریرچیان

12/30-14

دکتر محمد ستاری

15

معرفی به روزترین مطالعات در حوزه تغییر اقلیم و سلامت

1402/9/21

تالار پژوهش

12/30-14

دکتر عارفه موسوی

16

آشنایی با مفاهیم و مبانی آینده پژوهشی

1402/9/22

تالار پژوهش

12/30-14

دکتر ماندانا صاحب زاده

17

پایگاه اطلاعاتی گزارش های موردی بالینی ایران: نیازسنجی از بالین تا رهیافت

1402/9/25

تالار پژوهش

12/30-14

دکتر ابوالفضل طاهری

18

کارگزاری دانش در نظام سلامت: چالش ها و فرصت ها

1402/9/27

وبینار

12/30-14

 دکترخدیجه شبانکاره

19

ارتقای تاب آوری و سلامت روان

1402/9/28

تالار پژوهش

12/30-14

دکتر معماریان، دکتر محمد حسین یارمحمدیان

20

چرخه تولید در رسانه های آموزش بیمار

1402/9/29

تالار پژوهش

12/30-14

 دکترفائزه امینی