رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری صد و بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

صد و بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز (اولین جلسه در سال1400) با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر کمال حیدری و اعضای شورا در تاریخ 1400/3/4 برگزار گردید.