رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز

ردیف

نام عضو هیات علمی/ پژوهشگر

تخصص

نوع همکاری: تمام وقت/نیمه وقت

لینک رزومه

1

دکتر مصطفی امینی رارانی

دکترای  تخصصی سیاستگذاری سلامت

تمام وقت

/sites/sdhrc/files/users/user98/Dr%20Amini_0.pdf