رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و سایر محققین

مجله انگلیسی با عنوان " Current Research in Medicine and Epidemiology Journal" که توسط دانشکده علوم پزشکی نیشابور منتشر می گردد، در زمینه های متفاوت علوم بالینی،علوم پایه و تحقیقات اپیدمیولوژیک و با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش و ارتقای سطح دانش محققین و نیز آموزش وانتقال مفاهیم علوم پزشکی، آماده دریافت مقالات درحوزه علوم پزشکی میباشد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

  http://Journal.nums.ac.ir