رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

موافقت نامه ی اصولی مرکز 

/sites/sdhrc/files/images/Scanitto_2022-03-15_002.jpg

تاریخچه

مطابق بند 2 مصوبه چهارمين جلسه هيئت رئيسه دانشگاه مورخ 7/2/85 ضرورت تأسيس مركز علوم انساني سلامت اعلام گرديد. سپس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، درخواست تغییر نام مرکز از «علوم انسانی سلامت» به «علوم اجتماعی سلامت» و متعاقبا موافقت اصولی شد. ضمن موافقت با تغییر نام، طی نامه شماره 2353/500/د مورخ 20/10/90 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد رای صادره در دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 22/5/1390 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس «مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان» موافقت اصولی به عمل آمد. در حال حاضر مرکز در حال آماده سازی مستندات برای اعلام درخواست موافقت قطعی می باشد.

این مرکز با به کارگیری همکاري هاي تخصصی و بین رشته اي در راستاي انجام فعالیت هاي پژوهشی و فناورانه در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور ارتقاء سلامت، افزایش دانش و آگاهی عمومی جامعه و برقراري ارتباط آموزشی و پژوهشی با سایر مراکز تحقیقاتی و گروه هاي آموزشی دانشگاه و سایر حوزه ها و مراکز فعالیت می نماید.

چشم انداز:

 این مرکز امیدوار است بتواند طی پنج سال آینده، یکی از کاراترین مراکز تحقیقاتی در سطح ملی در پژوهش های بنیادی و کاربردی، با در اختیار داشتن طرح های کاربردی عضویت و همکاری در سازمان های مرتبط با سلامت و عوامل اجتماعی و اخذ موافقت قطعی از وزارتخانه باشد و از طریق مطالعات آینده پژوهانه و میان رشته ای در حیطه عوامل اجتماعی سلامت، بتواند موضوعات ارتقاء سلامت و عدالت در سلامت را به عنوان اولویت به سازمان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی مطرح نماید.

 

رسالت:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، یک مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و با در نظر داشتن رویکرد جامعه محور برنامه هایی چون سیاست های کلی سلامت، افق 1404 ایران، نقشه جامع علمی کشور و نقشه سلامت کشور ماموریت دارد:

1.  با استفاده از توانمندی های علمی تخصصی از طریق هدایت، حمایت، طراحی و اجرای پژوهش های میان رشته ای به تولید علم، ایده پروری و نوآوری بپردازد.

2. با ارائه آموزش های مجازی، کاربرد فناوری و ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به توانمندسازی پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت اقدام نماید.

3. با انجام پژوهش های جامعه محور و جامع نگر و از طریق ایفای نقش مشاور بتواند رویکرد عالمانه به مسئولین و سیاستگذاران سازمان ها و ارگان های مرتبط با سلامت ارائه نماید تا مداخلات و تصمیم گیری ها منجر به تامین، حفظ و ارتقاء رفاه و سلامت جامعه در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی گردد.

4. با تبیین نقش عوامل اجتماعی در سلامت برای کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با سلامت و برقراری هماهنگی بین کلیه حوزه های مرتبط، نقش و مسئولیت ارتقاء سلامت و دستیابی به زندگی سالم تر و با نشاط در جامعه را عهده دار گردد.

 

ارزش ها:

 1. رعایت اصول اخلاق در پژوهش
 2. حفظ و تعالی کرامت و شان انسانی
 3. مد نظر قرار دادن ارزش های متعالی مکتب اسلامی(مبانی اسلامی)
 4. مد نظر قرار دادن ارزش های فرهنگی- اجتماعی جامعه
 5. ارزش نهادن بر عدالت در سلامت و فرصت های برابر در سلامت
 6. توانمند نمودن کارکنان و اعضاء مرکز به صورت خلاق و نوآور
 7. ارزش نهادن بر فعالیت های بین بخشی با رویکرد بین رشته ای و کار گروهی
 8. انتشار نتایج و دستاوردهای به دست آمده از تحقیقات و فعالیت های علمی

 

نقاط قوت:

 1. قرار گرفتن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و استفاده از اعتبار آن به عنوان دانشگاه نوع یک
 2. امکان استفاده از منابع علمی الکترونیک و غیر الکترونیک، کتابخانه و سایت در دانشگاه
 3. امکان ارتباط با سازمان ها ی داخلی و خارجی مرتبط با مرکز
 4. وجود همکاران با تجربه و اعضای شورا با رشته های علمی و تخصصی مختلف
 5. همراهی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با مرکز

 

نقاط ضعف:

 1. ضعف در همکاری بین رشته ای و بین بخشی
 2. شناخته شده نبودن مرکز در خارج از دانشگاه
 3. کمبود منابع مالی و نداشتن بودجه مستقل
 4. کمبود نیروی انسانی متخصص بین رشته ای
 5. قرار نداشتن در کنار گروه علمی مرتبط با موضوع و نیز دور بودن از منابع اطلاعاتی کاربردی
 6. ترجیح آموزش بر پژوهش در دانشگاه
 7.  بومی نبودن منابع علمی مرتبط با موضوع و نیاز به بومی شدن از نظر فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جامعه
 8.  تمام وقت نبودن اعضاء در مرکز
 9. نداشتن هیات علمی پژوهشی مستقل در مرکز
 10.    نداشتن محقق غیر هیأت علمی کافی

 

فرصت ها:

 1. جدید بودن موضوع و اهتمام وزارتخانه در تشکیل و حمایت از راه اندازی این مرکز در دانشگاه ها(ابلاغ مقام وزارت)
 2. رویکرد سیاست های کلی سلامت، افق 1404 ایران، نقشه جامع علمی کشور و نقشه سلامت کشور که جامعه محور می باشد
 3. لاین تحقیقاتی وسیع و نامحدود در مرکز
 4. امکان جذب پژوهش های گرانت از وزارتخانه و سایر سازمان های دولتی
 5. داشتن نیروهای متخصص و با تجربه در مقاطع مختلف علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(MPH، ارشد و دکترا)
 6. وجود مراکز تخصصی و گروه های علمی مرتبط در کنار مرکز

8-  حضور خیرین سلامت در استان

9- همجواری با دانشگاه اصفهان و وجود سایر  دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در استان(آزاد، پیام نور و علمی- کاربردی)

 1. وجود ادارات و مراکز دولتی پیشرو نسبت به سایر استان ها

 

 

تهدیدها:

 1. عدم رویکرد سلامت محور، کل نگر، و نقّاد  در سازمان های مرتبط با سلامت
 2. تغییر مدیران پیش از تثبیت و اجرای کامل برنامه های پیشنهادی
 3. عدم نگاه علمی به برنامه های توسعه در سازمان ها
 4. عدم همکاری بین بخشی منسجم
 5. برخی تصمیمات غیرعلمی سیاستگذاران، مدیران، مجریان و ...
 6. عدم جایگاه مناسب پژوهش در رفع مشکلات جامعه و نداشتن نگاه آینده پژوهانه در مواجه با تغییرات و نیازهای جامعه در حوزه سلامت
 7. پایین بودن سطح آگاهی مردم، مدیران و سیاستگذاران در خصوص عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 8. اعتبارات ناکافی تخصیص یافته به پژوهش در کشور
 9.  سهم اندک بخش خصوصی در پژوهش کشور
 10.  عدم وجود قوانین حمایتی از پژوهشگران و نداشتن بیمه
 11.  عدم ارزشیابی متفاوت مراکز تحقیقاتی SDH با توجه به تفاوت های ماهیتی و محتوایی با سایر مراکز

 

اهداف کلان:

 1. ایجاد و گسترش ساختار تشکیلاتی، تجهیزاتی و سرمایه های مرکز(نیروی انسانی تخصصی و اجرایی مرکز)
 2. بهبود کمی و کیفی تحقیقات حوزه سلامت و گسترش کاربست نتایج تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات
 3. گسترش ارتباطات بین رشته ای، بین بخشی و برون سازمانی
 4. جذب بودجه درون و برون سازمانی و بودجه حوزه صنعت

اهداف اختصاصی:

 1. ایجاد و گسترش ساختار تشکیلاتی، تجهیزاتی و سرمایه های مرکز
  1. شناسایی و تدوین اولویت های پژوهشی مرتبط با عوامل اجتماعی سلامت در سال 1398
  2. به روز رسانی اولویت های پژوهشی مرتبط با عوامل اجتماعی سلامت به صورت سالانه
  3. تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشگران و اساتید دارای تخصص و مرتبط با حوزه عوامل اجتماعی سلامت
  4. تهیه بانک اطلاعاتی دانشجویان علاقمند و مرتبط با حوزه عوامل اجتماعی سلامت
  5. شناسایی شبکه های اجتماعی و سامانه های علمی و پژوهشی برای معرفی مرکز
  6. شناسایی سازمان ها و مراکز مرتبط باحوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  7. جذب دانشجوی دکترا مرتبط با حوزه مرکز، سالانه یک نفر
  8. اعلام فراخوان و جذب هیئت علمی، در سال یک نفر

 

 1. بهبود کمی و کیفی تحقیقات حوزه سلامت و گسترش کاربست نتایج تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی

2-1      افزایش تعداد طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه مرکز در هر سال

2-2      افزایش و حمایت مقاله های منتج از طرح های تحقیقاتی قابل انتشار در نمایه های بین المللی معتبر

  1. افزایش حمایت عناوین و طرح های پژوهشی کاربردی متناسب با نیازها و مسائل جامعه
  2.  افزایش هدفمند هدایت پژوهش های مرتبط با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت به سمت نیازها و اولویت های کشور

2-5      معرفی یافته های حاصل از طرح های تحقیقاتی و متون علمی به حوزه های مرتبط مدیریتی اجرایی

  1. انتشار یافته های حاصل از طرح های تحقیقاتی و متون علمی به زبان ساده برای عموم مردم
  2. تسهیل امکان دسترسی آسان به نتایج عوامل جتماعی تعیین کننده سلامت در کشور

 

 1. گسترش ارتباطات بین رشته ای، بین بخشی و برون سازمانی
  1. برقراری ارتباط با سازمان ها و مراکز مرتبط با حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  2. برقراری ارتباط با اساتید و پژوهشگران حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  1. برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی در حوزه مرتبط با همکاری سازمان ها
  2. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های علمی حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

 1. جذب بودجه درون و برون سازمانی و بودجه حوزه صنعت

4-1 برگزاری جلسه های مشترک با صنعت و دریافت سفارش کار، حداقل یک مورد در سال

4-2 افزایش تعاملات بین بخشی و سازمانی با هدف تعریف طرح های تحقیقاتی مشترک، حداقل یک مورد در سال

4-3 ارتباط با خیرین و طرح موضوع و مسائل جامعه با هدف جذب بودجه، به صورت فصلی

 

راهبردها:

 1. نوآوری، ابداع و خلاقیت در پژوهش
 2. اتخاذ رویکرد میان رشته ای و  همکاری بین بخشی
 3. ارتباط و هماهنگی با سازمان های مرتبط با سلامت و انجام کار گروهی
 4. اهتمام به پژوهش های بین سازمانی و کاربردی
 5. اولویت دادن  به مشکلات سلامت جامعه در پژوهش ها
 6. برگزاری دوره های آموزشی، نشست ها و جلسه های علمی
 7. به روز بودن اطلاعات و شناخت کافی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
 8. جذب بودجه و نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر علاقمند