رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش ها

لاین های پژوهشی 

1. عوامل زیستی روانی اجتماعی

2. حوادث، بلایا و بحران ها

3. سلامت و بیماری

 

اولویت های پژوهشی

 1. چالش ها و راهکارهای نظام سلامت در پیشگیری، درمان و توانبخشی از منظر SDH
 2. مطالعه ابعاد روانی اجتماعی خانوادگی مراقبین سالمند
 3. تئوری توطئه، انتخاب یا عدم انتخاب واکسن کووید 19
 4. مطالعه در حیطه ابعاد روانی اجتماعی سازمان های مردم نهاد
 5.  اعتبارسنجی پرسشنامه ها و ابزار اندازه گیری مرتبط با سالمندی
 6.  آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف اعتیاد، فرار از خانه، تکدی گری، طلاق، مخاطرات جنسی و سایر
 7. مطالعه ابعاد مختلف سلامت زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی در گروه های گوناگون
 8.  تدوین شاخص های ارزیابی سلامت اجتماعی و طراحی ابزار مناسب برای سنجش آن
 9. ارزیابی وضعیت موجود سلامت اجتماعی در جامعه و گروه های آسیب پذیر
 10. طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات موثر بر جنبه های مختلف سلامت اجتماعی
 11. بررسی تعیین کننده های اجتماعی-اقتصادی مرتبط با بیماریهای غیرواگیر در اصفهان
 12. سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در اصفهان
 13. ترسیم شهر دوستدار سالمند در یک دهه آینده
 14. ابعاد روانی اجتماعی افراد مبتلا به اختلالات جنسی
 15. بررسی کارایی سرای سالمندان از ابعاد مختلف روانی اجتماعی اقتصادی
 16. اثرات اجتماعی مصرف مواد اعتیار آور، سیگار، قلیان و نوشیدنی های غیر مجاز

 

اولویت های پژوهشی سایر مراکز

اولویتهای پژوهشی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی (1402-1401)

اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی آیت الله کاشانی (1402-1401)

اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی حضرت نور و علی اصغر (ع)  (1402-1401)

اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی فیض (1402-1401)