رفتن به محتوای اصلی
x

اعضاء مرکز

 

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی و تخصص پیوند به سوابق علمی

 

دکتر مصطفی امینی رارانی

 

استادیار

سیاستگذاری سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر راحله سموعی

استادیار 

علوم بهداشتی

CV

 

دکتر محمود کیوان آرا

استاد تمام

جامعه شناسی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر علیرضا ایرج پور

استاد تمام

پرستاری

CV

سامانه علم سنجی

دکتر مریم معینی

دانشیار

اقتصاد سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر مهدی نصرت آبادی

استادیار

سلامت و رفاه اجتماعی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر ماندانا صاحب زاده

استادیار

آینده پژوهی سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر گلرخ عتیقه چیان

استادیار

سلامت در بلایا و فوریت ها

CV

سامانه علم سنجی

دکتر فاطمه رضایی

استادیار

سلامت در بلایا و فوریت ها

CV

سامانه علم سنجی

دکتر زهرا برومندفر

استادیار

بهداشت باروری

CV

سامانه علم سنجی

دکتر رضا اسحاقی

استادیار

پزشکی اجتماعی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر نرگس معتمدی

استادیار

پزشکی اجتماعی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر پژمان عقدک

دکتری تخصصی

آموزش پزشکی

CV

 

دکتر حمیدرضا ربیعی

دکتری تخصصی

شهرسازی

CV